Expandmenu Shrunk


Informace

 Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Zdravotnický asistent – Kritéria přijímacího řízení ZA 2016_III kolo

Veřejnosprávní činnost – Kritéria přijímacího řízení VS 2016_III kolo

Sociální činnost – Kritéria přijímacího řízení SČ 2016_III kolo

Asistent zubního technika – Kritéria přijímacího řízení AZT 2016_III kolo

Bodové hodnocení III. kolo PŘ

Nabízíme tyto obory studia:

Novinka

Rada středočeského kraje zařadila obor zdravotnický asistent mezi stipendisty!Comments are closed.